Government

สกมช. เตรียมจัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ในคอนเซปต์

Thailand National Cyber Week 2023 นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 ช่วงวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ...

ดีป้า จับมือเครือข่ายพันธมิตร ยกระดับ ZTRUS สู่ Pre-Series A

ดีป้า ร่วมกับ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น และ อินโนสเปซ ร่วมลงทุนใน ZTRUS ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยสู่ระดับ Pre-Series A ...

ดีป้า ผุดทัวนาเมนต์อีสปอร์ตเพื่อเหล่าเกมเมอร์รุ่นเยาว์ ในกิจกรรม NATIONAL CHILDREN’S ESPORTS DAY ดวลมันส์..วันเด็ก

ดีป้า รุกจัดทัวนาเมนต์อีสปอร์ตเพื่อเหล่าเกมเมอร์รุ่นเยาว์ในกิจกรรม NATIONAL CHILDREN’S ESPORTS DAY ดวลมันส์..วันเด็ก ...

Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ETDA Digital Citizen Trainer’

ETDA ร่วมกับ Dek-D จัดโครงการ ETDA Digital Citizen Trainer เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านการแบ่งปันทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนา ...

“พลเอก ประยุทธ์” เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 แก่ 15 ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ พร้อมมอบหมาย ดีป้า ...

ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ผ่าน ‘หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 สำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กร ...

สจล. ผนึกกำลัง ธ.กรุงไทย พัฒนา KMITL UApp เดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สจล. ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย พัฒนา “KMITL UApp” แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้ว สจล. ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ...

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ร่วมเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) ...

“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จ การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชนในอำเภอกันตังที่ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ ...

ดีป้า ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

ดีป้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่เกษตรกร และบุคลากรภาคการเกษตรของประเทศ ...