Review

Small doesn’t Matter with Performance : PC เครื่องเล็กๆ

  Dell OptiPlex 7000 Series คอมพิวเตอร์เครื่อง “เล็ก” ที่แม้ใจไม่ใหญ่ แต่ก็ต้องถูกใจสายออฟฟิศแน่นอน   ถ้าความต้องการใช้งานในออฟฟิศคือการมี โต๊ะทำงาน และเฟอร์นิเจอร์แบบ Minimalist ...

All in One ที่ออฟฟิศไหนๆ ก็ควรมี : Dell OptiPlex

All-in-One ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานทุกประเภทในออฟฟิศ เพราะนี่คือ “ตัวเลือกที่ตัดออกไม่ได้” ในกรณีที่งบประมาณไม่ใช่ข้อแม้ในการเลือกซื้อ ...