Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ETDA Digital Citizen Trainer’ เพิ่มทักษะรับมือภัยโซเชียลมีเดียด้วย 5 ทักษะดิจิทัลจากกูรู ด่วนหมดเขต 19 ม.ค.นี้

Share

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (สพธอ.) หรือ “เอ็ตด้า” (ETDA : Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับ Dek-D จัดโครงการ ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านการแบ่งปันทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนาและส่งต่อความรู้ที่ได้รับสู่สังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัล โดยไม่ให้มีใครเผลอหรือตั้งใจแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสภาพจิตใจของผู้อื่น และไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามบนโลกออนไลน์

จากความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ดีมากจากรุ่นแรก จึงได้มีการจัด “ETDA Digital Citizen Trainer รุ่น 2” ขึ้น และเปิดรับสมัครแล้ว ม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย จะสมัครเดี่ยวหรือแพ็กคู่ก็ได้ โดยเปิดรับสมัครถึง 19 ม.ค.นี้เท่านั้น

 

ส่อง 5 ทักษะที่จะได้เรียนรู้เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น EDC Trainer

 

1.อุ่นเคริ่องกับภาคทฤษฎี เข้าร่วมได้ครบตามวัน/เวลาที่กำหนด

1.1 ทักษะดิจิทัล (Digital  Life Skills) ครอบคลุม 5 ด้านดังนี้

 • อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) เพื่อให้สามารถสร้างตัวตนที่ดีและมีมารยาทในโลกดิจิทัล
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในแง่เวลา อุปกรณ์ การจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
 • การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามออนไลน์ได้
 • การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูล ข่าวสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และเสพสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
 • การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อให้ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการจัดการกับร่องรอยดิจิทัลที่ส่งผลดีต่อตนเองได้

1.2 ทักษะการถ่ายทอดความรู้ (Transferable Skill)

 • เรียนรู้เทคนิคการสอน และฝึกออกแบบกิจกรรมเพื่อเตรียมจัดอบรมขยายผลส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออนไลน์ได้ทุกช่องทาง

โครงการฯ จะสร้างคอมมูนิตี้เปิดพื้นที่ให้ EDC Trainer มาแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

3. ทำภารกิจขยายผล

EDC Trainer ออกแบบแผนการสอนในแบบฉบับของตัวเอง นำความรู้ที่ได้ไปอบรมกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ประกาศนียบัตรจาก ETDA
 2. ได้เป็น EDC Trainer ในสังกัด ETDA
 • ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงคลังความรู้และสื่อสารสอนจาก ETDA
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเครือข่ายของ ETDA
 1. คอนเนกชัน โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ EDC Trainer แต่ละรุ่น

 

ใครสมัคร EDC Trainer รุ่น 2 ได้บ้าง?

 

 1. สมัครได้ทุกคน ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา
 2. รอบนี้เปิดให้ สมัครเดี่ยว หรือ สมัครเป็นแพ็กคู่ ก็ได้
 3. เป็นผู้มีใจรักพร้อมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะดิจิทัล รวมถึงแนวทางการใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์
 4. มีความรับผิดชอบ จัดการเวลาได้ดี และกล้าสวมบทบาทผู้สอน (เพราะภารกิจคือการอบรมและนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ)
 5. สามารถเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด

กำหนดการกิจกรรม EDC Trainer รุ่นที่ 2

 

ระยะเวลา กิจกรรม ช่องทาง
19 ธ.ค. 65 – 19 ม.ค. 66 เปิดรับสมัคร EDC Trainer รุ่น 2 ออนไลน์
24 – 25 ม.ค. 66
 (เลือกวันใดวันหนึ่ง และช่วงเวลาที่สะดวกได้)
สัมภาษณ์ EDC Trainer รุ่น 2 ออนไลน์
1 ก.พ. 66

 

ประกาศผล EDC Trainer รุ่นที่ 2 ออนไลน์ (FB Fanpage: ETDA Thailand)
4 – 5 มี.ค. 66

(อบรมทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.) 

Training Day อบรมพัฒนาศักยภาพ EDC Trainer รุ่นที่ 2 แบบผสม (ออนไลน์และคลาสจริง)
*อบรมที่กรุงเทพฯ (Dek-D)
13 – 14 มี.ค. 66

 (เลือกวันใดวันหนึ่ง และช่วงเวลาที่สะดวกได้)

Coaching Day พบวิทยากรเพื่อปรึกษาแผนการสอน ก่อนทำกิจกรรมขยายผลส่งต่อความรู้ในขั้นต่อไป (ใช้เวลาคนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง) ออนไลน์
15 มี.ค. – 15 พ.ค. 66

(เลือกดำเนินการในวันที่ EDC Trainer สะดวกได้เลย)

EDC Trainer รุ่น 2 ขยายผลส่งต่อความรู้ ระยะเวลา 2 เดือน ออนไลน์หรือคลาสจริง
เดือน มิ.ย. 66 พิธีมอบประกาศนียบัตร EDC Trainer รุ่นที่ 2 สถานที่จริง

 

 

*ระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรม (Online/On-site) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

สมัครฟรี! หมดเขต 19 ม.ค. 2566

Innomatter Team

Innomatter Team

กองบรรณาธิการ InnoMatter.com

Related Articles