Tag: Academic Partner Program

Academic Partner Program โครงการร่วมมือปั้นบุคคลากรทักษะความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง จาก Fortinet ร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกชนรุกจับมือภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก้ปัญหาขาดแคลน คนทำงานทักษะสูงด้านไอทีซีเคียวริตี้

Academic Partner Program โครงการร่วมมือปั้นบุคคลากรทักษะความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง จาก Fortinet ร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น