Category: Government

ไทย-เวียดนาม จับมือเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เดินทางเข้าพบ นายเหวียน แหม่ง หุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เวียดนาม

น้องอารี : AI Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ผลงาน เนคเทค สวทช. ร่วม สรรพากร

เนคเทค สวทช. จับมือ สรรพากร พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการบริการ ผู้เสียภาษีด้วยดิจิทัล

10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ติดสปีดกิจการภาครัฐในปี 2565

Gartner เผย 10 แนวดน้มเทคโนโลยีสำคัญในปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในยุคดิจิทัล คาดการณ์การหยุดชะงัก และปรับขนาดโครงการดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเหมาะสม

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งแก่เยาวชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

ETDA จัด ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ” 8 เม.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เตรียมจัด ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ”

เอ็นไอเอพาเปิดเมกะเทรนด์ “คอมมูนิตี้แห่งความสุข” ยุคเทคฯ เทคโอเวอร์” เวอร์ชันความสุขใหม่ที่ต้องรู้ก่อนก้าวสู่ปี 2030

เอ็นไอเอพาเปิดเมกะเทรนด์ “คอมมูนิตี้แห่งความสุข” ยุคเทคฯ เทคโอเวอร์” เวอร์ชันความสุขใหม่ที่ต้องรู้ก่อนก้าวสู่ปี 2030

depa Game Accelerator Program Batch

ดีป้า จับมือพันธมิตร ประกาศความสำเร็จโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

ดีป้า ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2   

ดีป้า เคาะ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในชนบท

ดีป้า สานต่อการขับเคลื่อนชุมชนในชนบท เห็นชอบ 11 โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ