Category: Review

Dell OptiPlex 7000 Series คอมพิวเตอร์เครื่อง "เล็ก" ที่แม้ใจไม่ใหญ่ แต่ก็ต้องถูกใจสายออฟฟิศแน่นอน

Small doesn’t Matter with Performance : PC เครื่องเล็กๆ ครบทุกงานในออฟฟิศเป็นเรื่อง “สบาย”

  Dell OptiPlex 7000 Series คอมพิวเตอร์เครื่อง “เล็ก” ที่แม้ใจไม่ใหญ่ แต่ก็ต้องถูกใจสายออฟฟิศแน่นอน   ถ้าความต้องการใช้งานในออฟฟิศคือการมี โต๊ะทำงาน

Dell OptiPlex All in One

All in One ที่ออฟฟิศไหนๆ ก็ควรมี : Dell OptiPlex 7400

All-in-One ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานทุกประเภทในออฟฟิศ เพราะนี่คือ “ตัวเลือกที่ตัดออกไม่ได้” ในกรณีที่งบประมาณไม่ใช่ข้อแม้ในการเลือกซื้อ