Tag: Conversational AI

Yello.AI เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับองค์กร

Yello.AI เปิดตัวระบบ Conversational AI สำหรับองค์กร ที่ไม่ต้องมีการฝึกฝนแบบจำลองมาก่อน เริ่มใช้งานได้ในไม่กี่นาที แม่นยำของเจตนากว่า 97%