Tag: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

HA Gas Turbine ใหม่ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของ กฟฝ. อีกราว 1,400 เมกะวัตต์

จีอี ส่งเครื่องกังหันก๊าซ HA เดินเครื่องโรงไฟฟ้าบางปะกงของกฟผ. เพิ่มกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์

จีอี (NYSE: GE) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ ประกาศเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 1 และ 2 ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา