“YES” Hackathon ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม ขับเคลื่อนภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก

มิตรผล “YES” Hackathon
Share

 

กลุ่มมิตรผลจัดประกวด “YESHackathon เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ New SCurve

 

กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด YES Hackathon เวทีการแข่งขันสุดยอดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp หรือ YES Talent Camp 2022 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ New S-Curve ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจด้านธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ รางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม จากเวทีประกวด “YES” Hackathon

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กล่าวว่า กลุ่มมิตรผล เราเชื่อมั่นว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp  หรือ YES Talent Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังจัด “YES Hackathon เวทีการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียทางธุรกิจในรูปแบบที่ท้าทายอย่างแฮกกาธอน หรือการระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียในการขยายธุรกิจ New SCurve ได้แก่ Bio-based, Agricultural Technology, Data Science, eCommerce ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของเราที่จะได้รับฟังไอเดียนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มากความสามารถ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดเพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตและก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

โดยรางวัลในการแข่งขัน “YES” Hackathon มีทั้งหมด 6 รางวัล ซึ่งทีมที่นำเสนอไอเดียนวัตกรรมอันโดดเด่นจนสามารถพิชิตรางวัลมาได้ ประกอบด้วย

  • รางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม: ทีม PHOLA Consulting กับโครงการ “STENO นวัตกรรมการใช้แบคทีเรียเพื่อเปลี่ยนใบอ้อยให้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Jupythor กับโครงการ “AI for Precision Farming-Platform เพื่อการคาดการณ์ผลผลิตที่แม่นยำ”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมมิตรสหาย กับโครงการ “ขนมโปรตีน Dog Treat จากยีสต์ สำหรับสุนัข” และ ทีม MITR YOU กับโครงการ “นวัตกรรม Precision Injection ของ Vinasse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในดิน”

และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Hidden Dant  กับโครงการ “All in one supplement boost up your health VITPRESS วิตามิน anti-aging ที่สกัดจากกระบวนการผลิตของมิตรผล”  และทีมไร่อ้อยแห้งเฉา ถ้าเจ้าไม่อยู่ กับโครงการ “Service e-Commerce ที่ matching สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรในทุกขั้นตอน”

“YES” Hackathon

สำหรับทีมผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลสุดยอดไอเดียนวัตกรรม จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม CEO Shadow Week ที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงกับ CEO และทีมผู้บริหารของกลุ่มมิตรผลอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาทักษะความเป็นผู้นำของตนเอง

ทั้งนี้ โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp 2022 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบ Design Thinking การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ ตลอดจนสามารถทำความเข้าใจถึงความต้องการหรือโอกาส เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างตรงจุด ผ่านการดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มมิตรผล ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพื่อนวัตกรรมธุรกิจแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MITRPHOLYoungEntrepreneur
StrengthsfindingCamp/

Innomatter Team

Innomatter Team

กองบรรณาธิการ InnoMatter.com

Related Articles